Γενικοί όροι πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η “ANECOOP S. COOP.” με έδρα στη διεύθυνση calle Monforte 1, entl, 46010 Βαλένθια (Ισπανία), τηλ.: (34) 96 393 85 00, φαξ: (34) 96 393 85 10, με αριθμό φορολογικού μητρώου F-46099222, εγγεγραμμένη στο μητρώο συνεταιρισμών – κεντρικό τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, με αριθμό 22.949, κατατάσσεται στις γεωργικές επιχειρήσεις. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: info@anecoop.com

1) ΧΡΗΣΤΕΣ: Πρόσβαση ή/και χρήση του ANECOOP S. COOP. αποδίδει τον όρο του ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, τους Γενικούς Όρους Χρήσης που αντικατοπτρίζονται στο παρόν. Οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ενδέχεται να είναι υποχρεωτικοί.

2) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ: Ο δικτυακός τόπος της ANECOOP S. COOP. παρέχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή δεδομένων (εφεξής “το περιεχόμενο”) στο Διαδίκτυο που ανήκουν στην ANECOOP S. COOP. στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του PORTAL. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται σε οποιαδήποτε εγγραφή που μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την παροχή αληθινών και νόμιμων πληροφοριών κατά την εγγραφή του. Ως συνέπεια αυτής της εγγραφής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τον χρησιμοποιεί με επιμέλεια και εμπιστευτικότητα.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες συνομιλίας, φόρουμ συζητήσεων ή ομάδες ειδήσεων) που η ANECOOP S. COOP. που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της και, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, να μην τα χρησιμοποιεί για (i) την άσκηση δραστηριοτήτων που είναι παράνομες, παράνομες ή αντίθετες προς την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη, (ii) τη διάδοση περιεχομένου ή προπαγάνδας ρατσιστικής, ξενοφοβικής, πορνογραφικής-παράνομης φύσης, προς υποστήριξη της τρομοκρατίας ή που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, (iii) την πρόκληση ζημιών στα φυσικά και λογικά συστήματα της ANECOOP S. COOP, τους προμηθευτές του ή τρίτους, να εισάγει ή να διαδίδει ιούς υπολογιστών ή άλλα φυσικά ή λογικά συστήματα στο δίκτυο που μπορούν να προκαλέσουν τις προαναφερθείσες ζημίες- iv) να επιχειρεί να έχει πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών και να τροποποιεί ή να χειραγωγεί τα μηνύματά τους.

ANECOOP S. COOP. διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί όλα τα σχόλια και τις συνεισφορές που παραβιάζουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, που είναι διακρίσεις, ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που παραβιάζουν τη νεολαία ή την παιδική ηλικία, τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια ή που, κατά τη γνώμη της, δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση.

Σε κάθε περίπτωση, η ANECOOP S. COOP. δεν ευθύνεται για τις απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω φόρουμ, συνομιλιών ή άλλων εργαλείων συμμετοχής.

3) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα δεδομένα που συλλέγει η ANECOOP S. COOP. με διάφορα μέσα (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές ή έντυπες φόρμες) στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο επεξεργασίας για το οποίο η ANECOOP S. COOP. είναι υπεύθυνη.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα:

 • Διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε κάθε είδους αίτημα για πληροφορίες.
 • Διατήρηση των εμπορικών σχέσεων με τους εταίρους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
 • Για να ενημερώνουμε τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ANECOOP S.COOP.
 • Διαδικασίες επιλογής προσωπικού για μια θέση εργασίας.

Νομιμοποίηση της επεξεργασίας:

 • Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η ANECOOP S.COOP. αποκτώνται με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, καθώς και με την οικειοθελή παροχή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση μιας συμβατικής σχέσης (σύμβαση: παροχή υπηρεσιών, εργασία, εμπορική, μεταξύ άλλων).
 • Τα δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ANECOOP S.COOP, στο πλαίσιο της εμπορικής και συμβατικής σχέσης με τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση εκχώρησης, θα ενημερωθείτε προηγουμένως για την εκχώρηση, τον σκοπό και τα στοιχεία του παραλήπτη.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Σύμφωνα με τα δικαιώματα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, διαγραφή, φορητότητα και εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την επεξεργασία τους, αποστέλλοντας το αίτημά σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου soporte@anecoop.com

Πηγή δεδομένων:

Η ANECOOP S.COOP. λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον ενδιαφερόμενο μέσω των ακόλουθων διαύλων:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Έντυπα/ Ερωτηματολόγια (σε διαδικτυακή, ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)
 • Ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών.
 • Συμβάσεις υπηρεσιών και εμπορικές συμφωνίες
 • Συμβάσεις εργασίας και διαδικασίες επιλογής υποψηφίων

Κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα αναγνώρισης
 • Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δεδομένα
 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Οικονομικά στοιχεία

Μέτρα ασφαλείας:

ANECOOP S.COOP, σας ενημερώνει ότι εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή κλοπής, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, και σε περίπτωση υπεργολαβίας των υπηρεσιών θα απαιτήσει και θα διασφαλίσει ότι ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφαλείας ανάλογου με τους υφιστάμενους κινδύνους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4412/2016. 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Όνομα: Pedro Pascual Gómez Aroca (στέλεχος υπηρεσιών εταιρικής υποστήριξης)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: responsable.privacidad@anecoop.com
Ταχυδρομική διεύθυνση: Calle Monforte, 1 – Entresuelo. 46010 Βαλένθια.
Αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων: Σύμφωνα με τον νόμο LSSI – Νόμος 34/2002 – και τον νόμο 29/2009 της 30ής Δεκεμβρίου, εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον εμπορικές ανακοινώσεις, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη λέξη UNSUBSCRIBE στην ακόλουθη διεύθυνση: responsable.privacidad@anecoop.com

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ: ANECOOP S. COOP. είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου της, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, ήχου, ήχου, βίντεο, λογισμικού ή κειμένων, εμπορικών σημάτων ή λογότυπων, συνδυασμών χρωμάτων, δομής και σχεδιασμού, επιλογής των χρησιμοποιούμενων υλικών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη χρήση του, κ.λπ…).

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην ANECOOP S. COOP. Μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία του δικτυακού τόπου και ακόμη και να τα εκτυπώνετε, να τα αντιγράφετε και να τα αποθηκεύετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, και ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η μετατροπή, η διανομή, η δημόσια ανακοίνωση, η διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, καθώς και η τροποποίηση, η αλλοίωση ή η αποσυμπίλησή τους. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να απέχει από τη διαγραφή, αλλοίωση, παράκαμψη ή χειραγώγηση οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο ANECOOP S. COOP.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗΣ: ANECOOP S. COOP. δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκληθούν, ενδεικτικά, από: λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, έλλειψη διαθεσιμότητας της πύλης ή μετάδοση ιών ή κακόβουλων ή επιβλαβών προγραμμάτων στο περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για την αποτροπή τους.

6) ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ: διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες στον ιστότοπό της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και μπορεί να αλλάζει, να διαγράφει ή να προσθέτει τόσο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού όσο και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή βρίσκονται στον ιστότοπό της.

7) ΧΡΉΣΗ COOKIES: Η ANECOOP S. COOP. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να εξατομικεύσει και να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την περιήγηση των ΧΡΗΣΤΩΝ στον ιστότοπό της. Τα cookies συνδέονται μόνο με έναν ανώνυμο ΧΡΗΣΤΗ και τον υπολογιστή του και δεν παρέχουν αναφορές που επιτρέπουν την εξαγωγή προσωπικών δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να ειδοποιεί και να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies που αποστέλλονται από την ANECOOP S. COOP. χωρίς αυτό να επηρεάζει τη δυνατότητα πρόσβασης του ΧΡΗΣΤΗ στα Περιεχόμενα.

8) LINKS: Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ANECOOP S. COOP. δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και περιεχόμενο.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ANECOOP S. COOP. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που ανήκει σε εξωτερικό δικτυακό τόπο, ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε τέτοιους υπερσυνδέσμους ή άλλους δικτυακούς τόπους.

Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανενός είδους σύνδεση, συγχώνευση ή συμμετοχή με τις συνδεδεμένες οντότητες.

9) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ: Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και την υποχρέωσή του να τα διατηρεί εμπιστευτικά και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας ανά πάσα στιγμή.

10. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ: ANECOOP S. COOP. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατόπιν δικού της αιτήματος ή αιτήματος τρίτου, στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

11. ΓΕΝΙΚΆ: ANECOOP S. COOP. θα καταδιώξει την παραβίαση των παρόντων όρων καθώς και κάθε αθέμιτη χρήση των ιστοσελίδων της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που μπορεί να της αντιστοιχούν από το νόμο.

12) ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: ANECOOP S. COOP. μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους που καθορίζονται εδώ, οι οποίοι δημοσιεύονται δεόντως όπως εμφανίζονται εδώ.

Η ισχύς των παρόντων όρων εξαρτάται από την έκθεσή τους και παραμένει σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν από άλλους δεόντως δημοσιευμένους όρους.

13) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η σχέση μεταξύ της ANECOOP S. COOP. και ο ΧΡΗΣΤΗΣ διέπονται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία και κάθε διαφορά θα υποβάλλεται στα δικαστήρια της πόλης της Βαλένθια.