Producenti surovin v sezóně
Možnost prodeje v celé Evropě
Snížení plýtvání potravinami
Nový zábavný způsob konzumace čerstvého ovoce a zeleniny
Personalizace obalů v libovolném jazyce
Vynikající nutriční vyváženost díky vysokému podílu čerstvého ovoce a zeleniny.